پيام ولايت

مردم در گروه‏های گوناگون مردمی با اراده و عزم راسخ ملّی مي توانند نقش‏ آفرينی كنند. مسئولين هم برای اينكه بتوانند كار را به‏درستی پيش ببرند، احتياج به پشتيبانی مردم دارند. آنها هم بايستی با توكّل به خدای متعال و با استمداد از توفيقات و تأييدات الهی و كمك مردمی، مجاهدانه وارد ميدان عمل بشوند؛ هم در زمينه‏ی اقتصاد و هم در زمينه‏ی فرهنگ ... لذا من شعار امسال را و نام امسال را اين قرار دادم: «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مديريّت جهادی»

پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

معاونت آموزشی

 

 

تابلوی اعلانات

----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

كليه دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي برق و كامپیوتر جهت اطلاع از زمان ارائه درس سمينار و پروژه‌هاي درسي به آدرس زير مراجعه نمايند

http://Department-Of-Electrical.mihanblog.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

روز و تاريخ كلاس جبراني

روز و تاريخ عدم تشكيل كلاس

گروه آموزشي

استاد

توسط استاد مربوطه هماهنگ می گردد

سه‌شنبه 02/02/93

عمران آقاي جوست
كلاسهای صبح برگزار میگردد

بعدازظهر سه‌شنبه 02/02/93

معارف آقاي باقی زاده

توسط استاد مربوطه هماهنگ می گردد

چهارشنبه 03/02/93

لغایت

پنجشنبه 11/02/93

 

معارف آقاي باقی زاده

توسط استاد مربوطه هماهنگ می گردد

پنجشنبه 04/02/93

ارشد برق و كامپیوتر دكتر قریب

توسط استاد مربوطه هماهنگ می گردد

چهارشنبه 03/02/93

پنجشنبه 04/02/93

 

ارشدسیاسی دكتر فولادی

كليه دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي برق و كامپیوتر جهت اطلاع از زمان ارائه درس سمينار و پروژه‌هاي درسي به آدرس زير مراجعه نمايند

http://Department-Of-Electrical.mihanblog.com/

برنامه كلاسهاي جبراني

ساعت  كلاس

روز و تاريخ كلاس جبراني

گروه آموزشي

استاد

طراحی مدارهای مجتمع خطی ساعت 08:30

 

طراحی مدارهای VLSI

ساعت 14

پنجشنبه04/02/93 ارشدبرق دكتر آسمانی
 

سیستم عامل پیشرفته

شنبه06/02/93 ارشد كامپیوتر دكتر  عباس كریمی
طراحی نرم‌افزارهای مطمین یكشنبه07/02/93 ارشد كامپیوتر دكتر  عباس كریمی

اخبار دانشگاه

آرشیو