پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

معاونت آموزشی

 

 

 

تابلوی اعلانات

----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

تقویم آموزشی نیمسال دوم 94/93:

مستدعی است کلیه دانشجویان گرامی طبق تقویم آموزشی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند ،تا درروند ثبت نام از بروز هرنوع مشکلی جلوگیری شود.

موضوع

شروع

پایان

ثبت نام نیمسال دوم 94/93

27/10/93

1/11/93

کلاسهای درسی

4/11/93

15/3/94

حذف واضافه

11/11/93

15/11/93

امتحانات نیمسال دوم94/93

16/3/94

26/3/94

 

 

ضمنا ثبت نام نیمسال دوم 94/93به تفکیک ورودی به شرح ذیل میباشد.

روز

تاریخ

ورودی

شنبه

27/10/93

90وماقبل

یک شنبه

28/10/93

90وماقبل

دوشنبه

29/10/93

91

سه شنبه

30/10/93

92

چهارشنبه

1/11/93

93

 

*تذکر:

1- واریزی شهریه ثابت قبل از ثبت نام الزامی است (واریزی اینترنتی امکانپذیر است )

2- واریزی شهریه متغیر  قبل از حذف واضافه الزامی است (واریزی اینترنتی امکانپذیر است )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

اطلاعيه ها

 

 

 

 

 

نام استاد

نام گروه آموزشی

روز و تاریخ عدم تشکیل کلاس

حسن  آقانوري برق 93/12/12  تا 93/12/21
مهديه نادي كامپيوتر 93/12/20
مهديه نادي كامپيوتر 94/01/17  تا 94/02/02
     
     
 

 

برنامه كلاسهاي جبراني

نام درس

روز و تاريخ كلاس جبراني

گروه آموزشي

استاد

آزمايشگاه سيستم عامل ساعت 8/50  تا 10/30 سه شنبه مورخ 93/12/19 كامپيوتر عباس زماني
آزمايشگاه پايگاه داده ساعت 10/30تا 12/10

سه شنبه مورخ 93/12/19
 

كامپيوتر عباس زماني

كليه دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي برق و كامپیوتر جهت اطلاع از زمان ارائه درس سمينار و پروژه‌هاي درسي به آدرس زير مراجعه نمايند

http://Department-Of-Electrical.mihanblog.com/

اخبار دانشگاه

آرشیو