کیفیت کدام یک از مراحل ثبت‌نام مناسب بود؟

تب‌های اولیه

ثبت‌نام اینترنتی
42% (81 رای)
تحویل حضوری پرونده
8% (15 رای)
سرعت و کیفیت سیستم گلستان
8% (15 رای)
امور تغذیه
7% (14 رای)
امور خوابگاه
5% (10 رای)
انتخاب واحد و برنامه هفتگی
31% (60 رای)
تمام آرا: 195
فارسی