کیفیت کدام یک از مراحل ثبت‌نام مناسب بود؟

تب‌های اولیه

ثبت‌نام اینترنتی
43% (104 رای)
تحویل حضوری پرونده
8% (20 رای)
سرعت و کیفیت سیستم گلستان
6% (15 رای)
امور تغذیه
10% (24 رای)
امور خوابگاه
5% (13 رای)
انتخاب واحد و برنامه هفتگی
28% (67 رای)
تمام آرا: 243
فارسی