کیفیت کدام یک از مراحل ثبت‌نام مناسب بود؟

تب‌های اولیه

ثبت‌نام اینترنتی
44% (103 رای)
تحویل حضوری پرونده
8% (19 رای)
سرعت و کیفیت سیستم گلستان
6% (15 رای)
امور تغذیه
9% (20 رای)
امور خوابگاه
5% (12 رای)
انتخاب واحد و برنامه هفتگی
28% (65 رای)
تمام آرا: 234
فارسی