کیفیت کدام یک از مراحل ثبت‌نام مناسب بود؟

تب‌های اولیه

ثبت‌نام اینترنتی
42% (63 رای)
تحویل حضوری پرونده
5% (7 رای)
سرعت و کیفیت سیستم گلستان
9% (14 رای)
امور تغذیه
5% (7 رای)
امور خوابگاه
5% (7 رای)
انتخاب واحد و برنامه هفتگی
35% (53 رای)
تمام آرا: 151
فارسی