کیفیت کدام یک از مراحل ثبت‌نام مناسب بود؟

تب‌های اولیه

ثبت‌نام اینترنتی
41% (126 رای)
تحویل حضوری پرونده
9% (28 رای)
سرعت و کیفیت سیستم گلستان
6% (18 رای)
امور تغذیه
10% (29 رای)
امور خوابگاه
7% (21 رای)
انتخاب واحد و برنامه هفتگی
27% (82 رای)
تمام آرا: 304
فارسی