اعضای هیات علمی

Body: 

 

اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر

pic-mahdieh.JPG Zarafshan_0.jpg

خانم دکتر مهدیه نادی سنجانی

دکتری مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر و میکروالکترونیک

خانم دکتر فرانه زرافشان

دکتری مهندسي یسیستمهای کامپیونری- شبکه

آقای دکتر شمس اله قنبری

سیستمهای توزیع شده با کارآیی بالا (HPC)

nobody.png   nobody.png

آقای مهندس امین فراهانی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-معماری

 

آقای مهندس عباس زمانی شورایی

مهندسی سیستمهای  اطلاع رسانی

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه برق

nobody.png nobody.png

آقای مهندس شعبان رضایی برجلو

 دکتری مهندسی برق- الکترونیک

آقای مهندس حسین سرآبادانی

دانشجوی دکتری مهندسی برق- الکترونیک

آقای مهندس جلیل قهرمانی

دانشجوی دکتری مهندسی برق-مخابرات

nobody.png nobody.png nobody.png

آقای دکتر حسن فشکی فراهانی

دکترای مهندسی برق- قدرت

آقای مهندس نادر مروتی

کارشناسی ارشد مهندسي ابزار دقیق - الکترونیک

آقای دکتربهادر مکی آبادی

دکتری مهندسی الکترونیک(بیوالکتریک)

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه عمران

nobody.png nobody.png nobody.png

آقای مهندس علی جوست

کارشناسی ارشد مهندسي عمران - مكانيك خاک و پی

آقای مهندس سید شهاب اسلامی روشتی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران- زلزله

آقای مهندس حمید گنجه ای

دانشجوی دکتری عمران- سازه

آقای مهندس محمد مهدوی

کارشناسی ارشد مهندسي عمران - مكانيك خاک و پی

 

 

اعضای هیات علمی گروه مهندسی کشاورزی

nobody.png nobody.png

آقای دکتر شهرام شعاعی

دکتری مهندسی کشاورزی- زراعت

خانم دکتر فلورا رفیعی

دکتری مهندسی کشاورزی- زراعت

خانم دکتر معصومه ارفعی

دکتری مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش

 

اعضای هیات علمی گروه ریاضی و فیزیک

nobody.png

آقای دکتر منوچهر کاظمی

دکتری ریاضی کاربردی

گرایش Numerical Computing

آقای دکتر حمیدرضا صاحبی

دکتری ریاضی-آنالیز

آقای حسن نراقی

دانشجوی دکتری مهندسی برق- مخابرات

کارشناسی ارشد ریاضی محض

nobody.png nobody.png nobody.png

خانم مژگان مختاری

دانشجوی دکتری ریاضی محض

آقای حمید متقی گاشن

دکتری ریاضی محض

خانم سارا ابراهیمی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

  nobody.png

آقای حسین بابایی

دانشجوی دکتری فیزیک هسته‌ای كاربردي

 

آقای محمدهادی دانش

کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای-راکتور

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه زیست شناسی

nobody.png nobody.png

خانم دکتر معصومه خسروی رینه

دکتری زیست شناسی سيستماتيك گیاهی

آقای مجتبی یزدانی

دانشجوی دکتری زیست شناسی -علوم گیاهی

آقای محمدرضا برزگر

دانشجوی دکتری زیست شناسی- میکروبیولوژی

nobody.png nobody.png

خانم آناهیتا اویسی

دانشجوی دکتری زیست شناسی -علوم جانوری(تكويني)

خانم مهندس سیما مهدی زاده

دانشجوی دکتری شیمی کاربردی

آقای کورش دلاور

دکتری زیست شناسی- فیزیولوژِ گیاهی

  nobody.png  

 

خانم سارا بیژنی

کارشناسی ارشد زیست شناسی -علوم جانوری

 

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه زمین شناسی

خانم دکتر راضیه محمدی

زمین شناسی- پترولوژی

آقای دکتر فرزاد قریب

زمین شناسی- فسیل شناسی

آقای مهندس مازیار نظری

کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

 

 

اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی

nobody.png

آقای دکتر محمدحسین اسدی داودآبادی

دکتری جامعه شناسی

آقای دکتر علی روشنایی

دکتری جامعه شناسی

آقای دکتر سید محمود نجاتی حسینی

دکتری جامعه شناسی و فلسفه سیاسی

  nobody.png

آقای محم حسن سعیدی

کارشناسی ارشد مردم شناسی

 

آقای حسین جمالی آشتیانی

دکتری جامعه شناسی

nobody.png nobody.png nobody.png

آقای دکتر امیدعلی احمدی

دکتری جامعه شناسی

خانم ثریا کامیار

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

خانم دکتر الهه ودودی

دکتری علوم ارتباطات

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه علوم سیاسی

nobody.png nobody.png nobody.png

آقای محمد آشتیانی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

آقای علی انگجی

کارشناسی ارشد روابط بین الملل

آقای دکتر حسن خداوردی

دکتری روابط بین الملل

nobody.png nobody.png

دکتر داراب فولادی

دکترای علوم سیاسی

آقای تاج محمد صفت گل

دانشجوی دکتری علوم سیاسی

آقای محمد تقی کلهر

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

  nobody.png  

 

آقای علی محمدی

دانشجوی دکتری علوم سیاسی

 

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه حسابداری

nobody.png nobody.png nobody.png

آقای عیسی نورانی فر

کارشناسی ارشد حسابداری-حسابداری

آقای محمدرضا آشتیانی

کارشناسی ارشد حسابداری-حسابداری

آقای جواد نظری

کارشناسی ارشد حسابداری-حسابداری

nobody.png nobody.png

آقای امیر رحیمی

دانشجوی دکتری حسابداری-حسابداری

آقای حسین صابری کوپایی

دانشجوی دکتری حسابداری- حسابداری

آقای مهران آقایی

کارشناسی ارشدحسابداری-مدیریت دولتی

nobody.png   nobody.png

آقای میرمحمد حشمتی

دانشجوی دکتری حسابداری-مدیریت صنعتی

 

 

آقای امیرمحسن رستگار

دانشجوی دکتری حسابداری-حسابداری

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه روانشناسی

nobody.png nobody.png

حانم مریم قهرمانی

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

 

آقای دکتر مهربارعناصری

دکتری روانشناسی- روانشناسی

خانم دکتر نادیا مدنی پور

دکتری روانشناسی عمومی

nobody.png nobody.png nobody.png

آقای دکتر سیدعلی آل یاسین

دکتری روانشناسی- پژوهش بالینی

آقای محمد حسین جواهری

دانشجوی دکتری روانشناسی- بالینی

خانم دکتر مهناز عسگریان

دکتری روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

nobody.png   nobody.png

آقای داود معنیان

کارشناسی ارشد علوم تربیتی- مديريت آموزشي

 

آقای دکتر علی ملازاده

دکتری روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

 

 

اعضای هیات علمی گروه عمومی

nobody.png nobody.png nobody.png

حانم لیلا روزیان

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

خانم مریم انتظاری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

آقای علی ذاتعلی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

nobody.png nobody.png nobody.png

آقای علی فرهادی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

خانم سارا آذری هزاوه

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

آقای محمد ناصر فرجی

دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی

nobody.png nobody.png

آقای دکتر کاوه خبیری

 تربیت بدنی و علوم ورزشي -فیزیولوژی دکتری ورزشي

آقای حمید رضا فراهانی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

خانم دکتر کبریا اقبالی

دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه معارف

nobody.png nobody.png nobody.png

آقای دکتر رضا باقی زاده پلامی

دکتری كلام اسلامي (سطح 4)

آقای دکتر کاظم سپاسی آشتیانی

دکتری فقه و اصول (سطح 4)

آقای محمدحسین هاشمی

کارشناسی ارشد کلام و معارف اسلامی

 

 

فارسی