سخنرانی علمی با موضوع «شیوه نگارش مقالات علمی»

مکان: 
ساختمان آموزشی ۳
تاریخ رویدادد: 
1394/09/01 الی 1394/09/03
ساعت رویداد: 
18:35 الی 19
برگزار کننده: 
معاونت پژوهشی
توضیحات بیشتر: 

سخنران دکتر عباس نوری، ساعت ۱۰ الی ۱۱، ساختمان آموزشی ۳