پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

خدمات دانشجویی

رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

 

ردیف

 

کاردانی ناپیوسته

کاردانی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

*

زمین شناسی چینه و فسیل

1

 

 

 

 

*

پژوهش علوم اجتماعی

2

 

 

 

 

*

علوم سیاسی

3

 

 

 

*

 

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

4

 

 

*

 

 

علمی کاربردی ساختمان

5

 

 

*

 

 

علمی کاربردی کنترل ابزار دقیق

6

 

 

 

*

 

زیست شناسی عمومی

7

 

 

 

*

 

زمین شناسی

8

 

 

 

*

 

زیست شناسی ، سلولی و مولکولی

9

 

 

 

*

 

ارتباطات علوم اجتماعی

10

 

 

 

*

 

برنامه ریزی اجتماعی

11

 

 

 

*

 

پژوهشگری اجتماعی

12

 

 

 

*

 

علوم اجتماعی - مردم شناسی

13

 

 

 

*

 

تعاون و رفاه اجتماعی

14

 

 

 

*

 

علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی)

15

 

 

 

*

 

روانشناسی عمومی

16

 

 

 

*

 

علوم سیاسی

17

 

 

 

*

 

جغرافیای انسانی- گرایش شهری

18

 

 

 

*

 

حسابداری

19

*

 

 

 

 

برق - قدرت

20

*

 

 

 

 

ریاضی

21

*

 

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی

22

*

 

 

 

 

برق - الکترونیک

23

*

 

 

 

 

عمران - کارهای عمومی ساختمانی

24

 

*

 

 

 

کامپیوتر

25

 

*

 

 

 

الکتروتکنیک

26

*

 

 

 

 

برق - قدرت

27

 

*

 

 

 

امور زراعی و باغی

28

*

 

 

 

 

حسابداری

29

*

 

 

 

 

تکنولوژی - تولیدات گیاهی

30

 

 

 

*

 

تربیت بدنی - مربیگری

31

 

*

 

 

 

تربیت بدنی

32

 

*

 

 

 

حسابداری

33

 

اخبار دانشگاه

آرشیو

خدمات الكترونيكي

اطلاعيه های مهم

نقل و انتقالات دانشجویی از 94/9/15 لغایت 94/9/94 از طریق سامانه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند،

آن دسته از دانشجویانی که درخواست انتقالی یا مهمانی برای نیمسال دوم 95-94  دارند، می توانند  از تاریخ 94/9/15 لغایت 94/9/30 به سامانه نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد یا از آدرس 78.38.220.207 مراجعه نموده و  درخواست خود را ثبت نمایید. لذا بدیهی است که پس از اتمام مهلت فوق هیچ درخواستی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

سايت هاي مرتبط