دکتر مهدیه نادی سنجانی

Body: 

 دکتر مهدیه نادی سنجانی

پیشینه تحصیلی

 

 

 • دکتری کامپیوتر- میکروالکترونیک از دانشگاه UTM مالزی.

عنوان پایان نامه: ارائه مدل تحلیلی برای تست شبکه های روی تراشه مبتنی بر استاندارد IEEE1149

 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک از سال 83 تا 85 با معدل 17.18

عنوان پایان نامه: تخمین توان مصرفی الگوریتمهای مسیریابی در شبکه های روی تراشه با نمره 20.

 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر- سخت افزار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک از سال 79 تا 83 با معدل 16.72

عنوان پروژه: طراحی و پیاده سازی ربات بارکدخوان با نمره 20

 

پیشینه پژوهشی

 

افتخارات کسب شده

 1. کسب عنوان پژوهشگر فعال در سال تحصیلی92-91 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
 2. کسب عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگده فنی و مهندسی در سال تحصیلی91-90 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
 3. دریافت لوح تقدیر کسب رتبه عالی در زمینه علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک سال 1383.
 4. دریافت لوح تقدیر برای عضویت در تیم رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، سال 1382.
 5. کسب مقام ایده برتر در مسابقات کشوری موشهای هوشمند نجف آباد در تیم شاتل2، سال 1382.
 6. دریافت لوح تقدیر شرکت و ارائه در سمینار تخصصی رباتیک دانشگاه آزاد تویسرکان، سال 1382.
 7. دریافت لوح تقدیر شرکت در مسابقات برنامه نویسی ACM، تهران، سال 2001.

 

مقالات انتشار یافته در ژورنالهای معتبر علمی

 1. Nadi, M., Ghadiry, M.,Ooi, C. Y.,Nadzir, M. M.,Built-in Self Test Power and Test Time Analysisin On-chip Networks, Circuit, System, Signal processing Journal (2014). (IF=1.264)
 2. Nadi, M., Ghadiry, M.,Ooi, C. Y.,Nadzir, M. M.,, A Semi-Analytical Approach to Study the Energy Consumption of On-Chip Network Testing, Journal of Low Power Electronics , 9 (2013). (IF=0.485)
 3. Ghadiry, M., Manaf, A.B.A., Nadi, M., Rahmani, M., Ahmadi, M.T.: Ionization coefficient of monolayer graphene nanoribbon. Microelectronics Reliability 52(7), 1396-1400 (2012). (IF=1.2)
 4. Ghadiry, M., Nadi, M., A’Ain, A.K.: DLPA: Discrepant Low PDP 8-Bit Adder. Journal of circuits, systems, and signal processing (2012). (IF=0.8)
 5. Ghadiry, M.H., Manaf, A.B.A., S, M.Nadi., Rahmani, M., Ahmadi, M.T.: Theory of ionization mechanism in graphene Nanoribbons. Journal of computational and theoretical nanoscience, 9, 1-4, (2012).(IF=0.9)
 6. Mahdiar Ghadiry, Mahdieh Nadi, An Analytical Model to Minimize EDP Using Virtual Channel Optimization in On-Chip Networks, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(2012). (ISI listed)
 7. Ghadiry, M.H., Senejani, M.N., Ahammadi, H., Manaf, A.A.: Analysis of a novel full adder designed for implementing in carbone nanotube technology. Journal of circuits, systems, and computers 21 (5) 1250042 (2012). ((IF=0.3)
 8. Ghadiry, M.H., S., M.Nadi., Rahmani, M., Ahmadi, M., Manaf, A.A.: Modelling and simulation of saturation region in double gate Graphene nanoribbon transistors. Physics of Semiconductors Devices J. 46(1), 126-129 (2012). (IF=0.7)
 9. Ghadiry, M.H., A'Ain, A.K., Nadisenejani, M.: Design and analysis of a novel low PDP full adder cell J. Circuits, Systems, and Computers 20(3), 439-445 (2011).(IF=0.3)
 10. Ghadiry, M.H., Nadi S, M., Ahmadi, M.T., Abd Manaf, A.: A model for length of saturation velocity region in double-gate Graphene nanoribbon transistors. Microelectronics Reliability 51(12), 2143-2146 (2011). (IF=0.7)
 11. M. H. Ghadiry, Asrulnizam abdmanaf, M. T. Ahmadi, H. Sadeghi, Nadisenejani, M.: Design and Analysis of a New Carbone Nanotube Full Adder Cell. J. Of Nanomaterials 2011(2011), 1-6 (2011). (IF=1.6)
 12. M.H. Ghadiry, M.Nadi.S, M.S.: Static-Dynamic Full Adder Cell Based on a New Logic Approach. Australian Journal of Basic and Applied Sciences (2011). (ISI listed)
 13. Ghadiry, M.H., Nadisenejani, M., Miryahyaei, M.: A New full swing full adder based on a new logic approach. World Applied Sciences Journal 11(7), 808-811 (2010).(ISI listed)
 14. Ghadiry, M.H., Mohammadi, H., Nadisenejani, M.: Two new low power high performance full adder with minimum gates. Int. J. Of Electrical and Information Engineering 3(1), 124-131 (2009). (IF=0.131)

مقالات انتشار یافته در کنفراتس های بین المللی

 1. R. S. Rajagopal, M. Nadi S.,C. Y. Ooi, M. N. Marsono, Multi-TAP Architecture for IP Core Testing and Debugging on Network-On-Chip, TENCON, IEEE, Indonesia, 2011.
 2. M.nadi, M.Ghadiry, M. Miryahyaee, Low Dynamic Power High Performance Adder, ICFCC, IEEE, Malaysia, 2009.
 3. M. Nadi, M. Ghadiry, "The Effect of Number of Virtual Channels on NoC EDP", WORLDCOMP CDES'08, Las Vegas, 2008.
 4. M. Ghadiry, M. Nadi, D. Rahmati, "New Approach to Calculate Energy on NoC", ICCCE'08, IEEE, Malaysia, 2008.
 5. M. Ghadiry, M. Nadi, M. Manzuri, D. Rahmati, "The Effect of Number of Faults on NoC Power and Performance", ICPADS, IEEE, Taiwan, 2007.
 6. M. Ghadiry, M. Nadi, M. Manzuri, D. Rahmati, "Power and Performance Analysis of Routing Algorithms on NoC", IC4, Pakistan, 2007.
 7. M. Nadi, M.Ghadiry, M. Manzuri, "Power and Performance Comparison of Routing Algorithms on NoC", ICEE, Iran, 2007.
 8. مهدیه نادی سنجانی، مهدیار حسین قدیری، محمدتقی منظوری، "مقایسه کارآیی و توان در الگوریتم های مسیریابی روی NoC"،کنفرانس مهندسی برق ایران،ITRC، 1385.

کتاب های تالیف شده

 1. M. Ghadiry, M. Nadi, A. abd Manaf, " Graphene Nanoribbon Transistor Model: Additional Concepts"chapter 9 of the book entitled as "Advance Nanomaterials", Francis and Taylor, 2012.
 2. م. قدیری، م. نادی سنجانی، ش. اسماعیل نژاد، "آزمایشگاه ریزپردازنده"، انتشارات فتح، 1392.
 

کلمه  IFدر انتهای اطلاعات هر مقاله ژورنال، مخفف Impact Factor و ضریب تاثیر ژورنال مورد نظر در ISI می باشد. و ISI listed به مفهوم ژورنال ISI بدون ضریب تاثیر می باشد.

فارسی