تازه ها

تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان در سال تحصيلي 96/97

آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان سال تحصيلي 97/96   نيمسال ثبت نام وانتخاب واحد شروع...
ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته , کارشناسی پیوسته وناپیوسته...
اطلاعیه نظام وظیفه دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان در مورد خروج از کشور دانشجویان مشمول

آموزش ثبت درخواست خروج از كشور الف) ثبت درخواست توسط دانشجويان دانشگاه مبدأ : * ورود به سايت به نشاني services.epolice.ir يا نشاني سابق...
اطلاعیه نظام وظیفه دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

  بنام خدا   قابل توجه دانشجويان مشمول   اتمام سنوات تحصيلي دانشجويان   1-دکتري ناپيوسته12 ترم...