پيوندهاي مفيد


  

 

ثبت نام عتبات دانشگاهیان اغازشد

ثبت نام عتبات دانشگاهیان آغاز شد

جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به نشانی 

 

 

http://labbayk.com/new/

مراجعه نمایید

ثبت نام عتبات دانشگاهیان اغازشد

ثبت نام عتبات دانشگاهیان آغاز شد جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به نشانی

http://labbayk.com/new/

مراجعه نمایید

افراد برتر مرحله کتبی بیست ویکمین دوره مسابقات قرآن وعترت

جوایز و رتبه های مسابقات سراسری قرآن و عترت سال 1394 ـ واحد آشتیان ـ كتبي دانشجويان  

افراد برتر مرحله کتبی بیست ویکمین دوره مسابقات قرآن وعترت

جوایز و رتبه های مسابقات سراسری قرآن و عترت سال 1394 ـ واحد آشتیان ـ كتبي دانشجويان  

افراد برتر مرحله شفاهی بیست ویکمین دوره مسابقات قرآن وعترت  جوایز مسابقات سراسری قرآن و عترت سال 1394 ـ واحد آشتیان ـ شفاهي 
 

امتیازات بیست ویکمین جشنواره هنری ، ادبی وپژوهشی

ثبت نام جشنواره هنری ،ادبی وپژوهشی با

محوریت قرآن وعترت (ع)

وبخش فرهنگی با موضوعات آزاد فرهنگی واجتماعی  آغاز شد

 

امتیازات جشنواره:

1- جوایز در سطح واحد از نفر اول تاپنجم  مبلغ 600/000هزار  تا 200/000هزار تومان

اخبار دانشگاه

Archive

خدمات الكترونيكي

اطلاعيه های مهم

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند

روز چهارشنبه مورخ 94/12/12 اداره فارغ التحصیلان تعطیل می باشد.

لذا خواهشمند است در این تاریخ برای امور فارغ التحصیلی مراجعه نفرمایید.

با تشکر

اداره فارغ التحصیلان